Jak przekazać 1%

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Jaworznie ul. Matejki 24
Organizacja Pożytku Publicznego
NIP 6321181801
REGON 272910702
tel/ fax. 32 6156469
e-mail sisg@interia.pl


Zasady przekazywania 1 % podatku na rzecz OPP

1. Numer KRS, kwota1%, cel szczegółowy.
 
Wykazane wyżej trzy elementy które są wykazane w rocznej deklaracji podatkowej w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% podatku należnego. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwotę na rzecz organizacji oraz wskazać, żeby Naczelnik dane te udostępnił organizacji.
 
Za wniosek uważa się wskazanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania, jednej organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do KRS oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji, w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego.

Wskazany wniosek znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego. PIT-28 strona 4/4, PIT-36 strona 6/6, PIT-36L strona 3/3, PIT-37 strona 3/3, PIT-38 strona 2/2, PIT-39 strona 2/2.
Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego i uprawnionych do 1% jest prowadzony 

w formie elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej https://www.e-pity.pl/baza-opp-wykaz-organizacji-pozytku-publicznego/

2. Nadal 1% podatku przekazywać mogą:
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych PIT-28,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej skali podatku PIT-36 i PIT-36L,
  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-37. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony
  • podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38,
  • podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. PIT-39,

Emeryci i renciści:
 
Emeryt lub rencista chcący przekazać 1% podatku musi indywidualnie do 30.04.danego roku złożyć 

w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część H druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).