Kontakt

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Jaworznie

43 - 600 Jaworzno ul. Matejki 24
tel/fax 32 615 64 69
sisg@interia.pl

RACHUNEK BANKOWY SISG
PKO BP O /JAWORZNO 07 1020 2528 0000 0802 0014 2422

KRS 0000040813
NIP 632 11 81 801
REGON 272910702