Zarząd - Komisja Rewizyjna

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zbigniew Wójcik - Prezes zarządu
Danuta Milner Brzóska - Wiceprezes zarządu
Kazimierz Kaszany - Wiceprezes zarządu
Paweł Ciupek - Skarbnik zarządu
Jan Witt - Sekretarz zarządu
Jan Grudzień - Członek zarządu
Tatiana Hapek - Członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA
Anna Ozga - Przewodnicząca Komisji
Tomasz Sędor - Wiceprzewodniczący Komisji
Czesława Pawłowska - Członek Komisji
Stanisław Sajbor - Członek Komisji