Zarząd


   ZARZĄD STOWARZYSZENIA       
 Zbigniew Wójcik - Prezes zarządu
Danuta Milner Brzóska - Wiceprezes zarządu
Kazimierz Kaszany - Wiceprezes zarządu
Paweł Ciupek - Skarbnik zarządu
Jan Witt - Sekretarz zarządu
Tomasz Sędor - Członek zarządu
   KOMISJA REWIZYJNA                                                                  
Anna Ozga - Przewodnicząca Komisji
Jan Grudzień- Wiceprzewodniczący Komisji
Czesław Bugdalski - Członek Komisji