Zarząd - Komisja Rewizyjna

ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Zbigniew Wójcik - Prezes zarządu
Danuta Milner Brzóska - Wiceprezes zarządu
Kazimierz Kaszany - Wiceprezes zarządu
Paweł Ciupek - Skarbnik zarządu
Jan Witt - Sekretarz zarządu
Tomasz Sędor - Członek zarządu
  
KOMISJA REWIZYJNA
Anna Ozga - Przewodnicząca Komisji
Jan Grudzień- Wiceprzewodniczący Komisji
Czesław Bugdalski - Członek Komisji